Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aerosoly disperzní
slov: disperzné aerosoly  2014
podpořila:
spolupracují: