Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

složka proudění vzduchu kvazihorizontální
angl: quasi-horizontal wind component  2023
podpořila:
spolupracují: