Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kapička vodní zárodečná
podpořila:
spolupracují: