Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

osy anticyklonálních procesů
angl: axes of anticyclonic processes  0000
podpořila:
spolupracují: