Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cela konvektivní
  2022
podpořila:
spolupracují: