Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce hluboká
v češtině nevhodné označení pro vertikálně mohutnou konvekci.
angl: deep convection  2021
podpořila:
spolupracují: