Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona hluboká
v čes. met. terminologii označení pro cyklonu, která se vyznačuje velkým horizontálním tlakovým gradientem a rozdíl tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře ve středu cyklony vůči jejímu okolí dosahuje vysokých hodnot (zpravidla alespoň 40 hPa, přesná hodnota však není stanovena). Mimo české prostředí se někdy pojem hluboká cyklona používá i pro vysokou cyklonu.
angl: deep cyclone  2021
podpořila:
spolupracují: