Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oprava tlaku vzduchu na tíhové zrychlení
hodnota, která se algebraicky slučuje s přečteným údajem délky sloupcertuťového tlakoměru. Převádí ji na délku, kterou by rtuťový sloupec měl na místě s norm. tíhovým zrychlením gn = 9,806 65 m.s–2 při nezměněném tlaku vzduchu. Tato oprava závisí v dané lokalitě na tlaku vzduchu. Při měřeních tlaku vzduchuve stan. síti se používá stř. hodnota této opravy, vypočtená pro stř. hodnotu tlaku vzduchu v místě stanice. O. t. v. n. t. z. se zpravidla slučuje s přístrojovou opravou.
angl: gravity correction  0000
podpořila:
spolupracují: