Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona posttropická
cyklona, která ztratila charakter tropické cyklony tím, že se buď transformovala na mimotropickou cyklonu, nebo došlo k rozpadu její organizované struktury a k poklesu maximální rychlosti větru pod 17 m.s-1.
angl: post-tropical cyclone  2020
podpořila:
spolupracují: