Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sestup vzduchu
slov: zostup vzduchu  2020
podpořila:
spolupracují: