Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra vysoká
  2020
podpořila:
spolupracují: