Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém konvektivní mezoměřítkový
angl: mesoscale convective system; slov: mezosynoptický konvektívny systém, mezomierkový konvektívny systém; něm: mesoskaliges Konvektionssystem n  2020
podpořila:
spolupracují: