Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém konvektivní mezoměřítkový
angl: mesoscale convective system slov: mezosynoptický konvektívny systém něm: mesoskaliges Konvektionssystem n  2020
podpořila:
spolupracují: