Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vortex polární
v odborném slangu často používané označení pro cirkumpolární vír.
angl: polar vortex; slov: polárny vortex  2020
podpořila:
spolupracují: