Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tail cloud
[thejl klaud] – viz cauda.
angl: tail cloud; slov: tail cloud 
podpořila:
spolupracují: