Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den supertropický
hovorové označení pro velmi horký den.
  2020
podpořila:
spolupracují: