Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vír ohnivý
nevh. označení pro požárový vír.
slov: ohnivý vír  2020
podpořila:
spolupracují: