Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den s kroupami
angl: hailstorm day, hail day; slov: deň s krúpami; něm: Hageltag m  2020
podpořila:
spolupracují: