Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka sondážní
v odb. slangu označení pro křivku teplotního zvrstvení.
  2020
podpořila:
spolupracují: