Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota termodynamická
označení pro teplotu vyjádřenou pomocí Kelvinovy teplotní stupnice.
angl: thermodynamic temperature slov: termodynamická teplota něm: thermodynamische Temperatur f  2018
podpořila:
spolupracují: