Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota termodynamická
označení pro teplotu vyjádřenou pomocí Kelvinovy teplotní stupnice.
angl: thermodynamic temperature; slov: termodynamická teplota; něm: thermodynamische Temperatur f  2018
podpořila:
spolupracují: