Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Heat Index
[hít index] – viz teplota pocitová.
angl: Heat Index  2019
podpořila:
spolupracují: