Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblouky Greenlerovy
velmi vzácný halový jev v podobě dvou oblouků vytvářejících tvar písmene X a vybíhajících z bodu, jehož poloha na obloze odpovídá protislunci. Pozorování se nejvíce vztahují k výškám Slunce nad obzorem 20–25 úhlových stupňů.
angl: Greenler arcs; slov: Greenlerove oblúky  2014
podpořila:
spolupracují: