Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

echo obloukové
viz bow echo.
  2019
podpořila:
spolupracují: