Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouk Moilanenův
velmi vzácný halový jev popsaný r. 1996 na základě pozorování z roku 1995. Má tvar písmene V a nalézá se cca 11° nad Sluncem při jeho velmi nízkých polohách nad obzorem.
angl: Moilanen arc slov: Moilanenov oblúk něm: Moilanen-Bogen m  2014
podpořila:
spolupracují: