Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblouk Kernův
velmi vzácný halový jev popisovaný v odb. literatuře pouze na základě dvou pozorování z let 1895 a 1970. Jeví se jako bělavý oblouk v poloze protilehlé k cirkumzenitálnímu oblouku.
angl: Kern arc slov: Kernov oblúk něm: Kern-Bogen m  2014
podpořila:
spolupracují: