Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblaky Kelvinovy–Helmholtzovy
angl: Kelvin-Helmholtz clouds slov: Kelvinove-Helmholtzove oblaky  2014
podpořila:
spolupracují: