Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak turbulentní
oblak, který vznikl bez vlivu uspořádané konvekcepouze následkem turbul. pohybů ve vzduchu, jehož stav je blízký stavu nasycení vod. párou.
angl: turbulent cloud  0000
podpořila:
spolupracují: