Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozdělení Chrgianovo–Mazinovo
syn. spektrum Chrgianovo–Mazinovo – často používané rozdělení velikosti oblačných kapek, které užívá gama rozdělení ve tvaru:
f(r)=Ar2 exp(-Br).
Hodnoty parametrů A a B je možné stanovit např. pomocí celkové koncentrace kapek N a středního poloměru kapek rstř
N=2A/B3 ,rstř=3/B,
které známe z měření.
angl: Khrgian and Mazin distribution slov: Chrgianovo-Mazinovo rozdelenie něm: Chrgian-Mazin-Verteilung f  2018
podpořila:
spolupracují: