Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozdělení Chrgianovo–Mazinovo
angl: Khrgian and Mazin distribution slov: Chrgianovo-Mazinovo rozdelenie něm: Chrgian-Mazin-Verteilung f  2018
podpořila:
spolupracují: