Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období preboreální
syn. preboreál.
  0000
podpořila:
spolupracují: