Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nefologie
zast. označení pro část meteorologie zabývající se vizuálním sledováním množství, vzhledu a tahu oblaků. V. t. fyzika oblaků a srážek.
angl: nephology  0000
podpořila:
spolupracují: