Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mód hrubý
syn. mód disperzní – mód ve spektru částic atmosférického aerosolu, jenž odpovídá částicím o velikosti poloměru nejméně 10–6 m a je převážně tvořen částicemi, které jsou přímo emitovány do vzduchu jako součást primárních aerosolů. Čes. název hrubý mód se zřejmě používá dle angl. coarse mode, ale vyskytuje se též název disperzní mód, mód hrubých (disperzních) částic apod.
angl: coarse mode slov: hrubý mód něm: grober Modus m  2014
podpořila:
spolupracují: