Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mód hrubý
syn. mód disperzní – mód ve spektru částic atmosférického aerosolu, jenž odpovídá částicím o velikosti poloměru nejméně 10–6 m a je převážně tvořen částicemi, které jsou přímo emitovány do vzduchu jako součást primárních aerosolů. Čes. název hrubý mód se zřejmě používá dle angl. coarse mode, ale vyskytuje se též název disperzní mód, mód hrubých (disperzních) částic apod.
angl: coarse mode; slov: hrubý mód; něm: grober Modus m  2014
podpořila:
spolupracují: