Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlžinka
1. slangové označení, používané především v plachtařské meteorologii pro malou koncentraci kondenz. produktů, která je slabě patrná pouhým okem jako místní zběleni modré barvy oblohy. Označuje horní hranice jednotl. výstupných konv. proudů, nevytváří však konv. oblaky. V. t. konvekce bezoblačná; 2. v bioklimatologii kap. částice mlhy n. oblaku o velikosti zhruba 2 až 15 µm.
  0000
podpořila:
spolupracují: