Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hailpad
Pozemní zařízení vystavené padajícím kroupám a určené ke stanovení spektra jejich velikosti a hmotnosti. Zpravidla sestává z vrstvy pěnové hmoty pokryté hliníkovou nebo jinou folií na níž dopadající kroupy zanechávají své stopy ve tvaru důlků. Na základě těchto otisků se potom stanoví rozměry a hmotnosti zachycených krup. Pro vyhodnocování otisků se využívá vhodná fotografická metoda, která umožňuje automatické zařazení otisků krup do vhodných kategorií. Hailpady se zpravidla  staví skupinově. Při vytváření algoritmu  pro hodnocení měření jednotlivých hailpadů se využívají výsledky přechozích laboratorních testů.
V české meteorologii běžně používáme označení z angličtiny, český výraz ve smyslu zachycovač padajících krup se nepoužívá.
angl: hailpad  2019
podpořila:
spolupracují: