Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

metr geodynamický
angl: geodynamic metre  0000
podpořila:
spolupracují: