Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

SPECI
angl: SPECI slov: SPECI něm: SPECI m  2014
podpořila:
spolupracují: