Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

SPECI
angl: SPECI; slov: SPECI; něm: SPECI m  2014
podpořila:
spolupracují: