Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meandrovitost výškového proudění
střídání brázd nízkého tlaku vzduchu a hřebenů vysokého tlaku vzduchu, pozorované na výškových mapách. Vyjadřuje poměr mezi zonální a meridionální složkou cirkulace, přičemž výrazná meandrovitost odpovídá převaze meridionality, nevýrazná převaze zonality.
angl: meandering of upper-air flow  0000
podpořila:
spolupracují: