Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka sublimační
křivka na fázovém diagramu, která představuje rozhraní mezi plynnou a pevnou fází sledované látky (v meteorologii mezi vodní párou a ledem). Vychází z trojného bodu a určuje podmínky, za nichž je pevná a plynná fáze v termodynamické rovnováze.
angl: sublimation phase boundary slov: krivka sublimačná něm: Sublimationskurve f  2017
podpořila:
spolupracují: