Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka nasycených par
něm: Sättigungsdampfdruckkurve f slov: krivka nasýtených pár  2017
podpořila:
spolupracují: