Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka nasycených par
  2017
podpořila:
spolupracují: