Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce spontánní
zast. označení vyvýšené konvekce.
angl: spontaneous convection; slov: spontánna konvekcia; něm: spontane Konvektion f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: