Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce spontánní
syn. konvekce vnořená – konvektivní pohyby vznikající v libovolné hladině (výšce) nad zemským povrchem v instabilních vrstvách atmosféry. Pokud dojde k jejímu vývoji v prostředí srážkové vrstevnaté oblačnosti, hovoříme o vnořené konvekci, která se může projevit lokálním zesílením srážek.
angl: spontaneous convection slov: spontánna konvekcia něm: spontane Konvektion f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: