Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce Rayleighova–Bénardova
angl: Rayleigh – Benard convection; slov: Rayleighova-Bénardova konvekcia; něm: Rayleigh-Bénard-Konvektion f  2014
podpořila:
spolupracují: