Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce Rayleighova–Bénardova
angl: Rayleigh – Benard convection slov: Rayleighova-Bénardova konvekcia něm: Rayleigh-Bénard-Konvektion f  2014
podpořila:
spolupracují: