Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce kontaktní
konv. pohyby vyvolané kontaktem vzduchu s nestejnoměrně ohřívaným zemským povrchem, přičemž vertikální teplotní gradient je blízký adiabatickému gradientu. Kontaktní konvekce vzniká pouze u povrchu Země a patří ke konvekci termické.
angl: contact convection  0000
podpořila:
spolupracují: