Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce insolační
v současné době poměrně zřídka používané označení pro termickou konvekci vyvolanou přehřátím vzduchu vlivem insolace na zemském povrchu.
angl: insolation convection slov: inzolačná konvekcia rus: инсоляционная конвекция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: