Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kontinentalita klimatu hygrická
zast. syn. pro ombrickou kontinentalitu klimatu, popř. takovou, která se projevuje pouze v ročním chodu, nikoli v úhrnu srážek.
angl: hygric continentality of climate; slov: hygrická kontinentalita klímy; něm: hygrische Kontinentalität f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: