Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kontinentalita klimatu hygrická
zast. syn. pro ombrickou kontinentalitu klimatu, popř. takovou, která se projevuje pouze v ročním chodu, nikoli v úhrnu srážek.
angl: hygric continentality of climate slov: hygrická kontinentalita klímy něm: hygrische Kontinentalität f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: