Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kondenzátor zemský
slov: kondenzátor zemský; něm: Erdkondensator m  2016
podpořila:
spolupracují: