Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kondenzátor zemský
něm: Erdkondensator m slov: kondenzátor zemský  2016
podpořila:
spolupracují: