Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

elektrosféra
pojem používaný v souvislosti s atmosférickou elektřinou. Jde o vrstvy atmosféry ve výškách přibližně nad 50 km, kde je elektrická vodivost vzduchu již natolik velká, že pokud bychom sem vložili dodatečný el. náboj, rozestřel by se okamžitě podél celé Země.
angl: electrosphere něm: Elektrosphäre f slov: elektrosféra  2016
podpořila:
spolupracují: