Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient Minářův
angl: Minář coefficient slov: Minářov koeficient něm: Koeffizient nach Minář m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: