Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koeficient Minářův
angl: Minář coefficient; slov: Minářov koeficient; něm: Koeffizient nach Minář m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: