Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

jistota vláhová
vžitý název pro Minářův koeficient vláhové jistoty, který zavedl M. Minář (1948) pro podrobnější klimatologické členění tehdejšího Československa. Tento index humidity má tvar
kM=R¯ -30(T¯+7 )T¯ ,
kde R¯ je prům. roč. úhrn srážek v mm a T¯ je prům. roč. teplota vzduchu ve °C. Nejsušší oblasti ČR mají kM s hodnotami zápornými a nejvlhčí oblasti s hodnotami nad 35.
slov: vlahová istota  1993-a2
podpořila:
spolupracují: