Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aproximace anelastická
zjednodušení reálné situace při modelování atm. procesů, které umožňuje stratifikovat pole hustoty vzduchu, tj. uvažovat hustotu vzduchu jako vertikálně proměnnou, avšak v ostatních ohledech se předpokládá nestlačitelnost vzduchu. Tato aproximace např. filtruje vertikální šíření zvukových vln a gravitačních vln. Viz též rovnice anelastické.
angl: anelastic approximation slov: anelastická aproximácia něm: anelastische Approximation f, anelastische Approximation f fr: approximation anélastique f  2014
podpořila:
spolupracují: