Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kód synoptický
jeden z met. kódů obsahující synop. údaje, tj. hodnotynejčastěji přízemních nebo leteckých met. pozorování, užívaných v synoptické meteorologiipro operativní službu. Někdy je chápán úzce jen jako kód udávající výsledky pozorování vsynoptických termínech, tj. kód SYNOP nebo SYRED.
angl: synoptic code  0000
podpořila:
spolupracují: