Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klín vysokého tlaku vzduchu
nevh. označení pro hřeben vysokého tlaku vzduchu.
angl: wedge of high pressure  0000
podpořila:
spolupracují: