Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatologie oblastní
slov: oblastná klimatológia; něm: regionale Klimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: